HaChucpa

Soubor HaChucpa vznikl v roce 1997 při Ha Divadle. Byl inspirován programy, které již předtím uváděl W. Spitzbardt v tomto divadle (M. Buber: Cesta člověka, P. Celan: Slabika Bol). Soubor se skládá z členů Ha Divadla, studentů JAMU a brněnské konzervatoře, členů brněnské Židovské obce a dalších.

“Chucpa” znamená drzost. Podle členů souboru drzostí také je, že si troufli navázat na téměř zaniklou tradici židovské kultury v Brně, autenticky oživit a prezentovat publiku židovskou hudbu, jidiš a hebrejské písně, klezmer, scénickou četbu židovské literatury…

Do současného repertoáru patří také ukázky z vážné hudby židovských skladatelů (např. Ernest Bloch, Pavel Haas). HaChucpa klezmer vychází z tradice aškenázských Židů, neuzavírá se ani vlivům moravské lidové hudby a naopak – není zavázán současné americké a západoevropské módě hrát klezmer vně svého kontextu. Proto v něm také tolik nevyniká jazzový prvek.

Kouzlo klezmeru tkví v tom, že se zde zároveň mísí smutek i radost – tak, jak to učí Talmud: jestliže jsme příliš smutní, máme si připomenout přikázání být veselí, jsme-li příliš veselí, máme si připomenout zboření Chrámu a být smutní…

Poslechněte si

  1. NOCH A GLEZL VAJN HaChucpa 0:52
  2. CHASKELE HaChucpa 0:26
  3. 10 BRÍDR HaChucpa 0:54

Jaký máte na soubor HaChucpa názor vy? Napište nám do komentářů… Také je nezapomeňte ohodnotit a hlasovat.


JEWISH E-SHOP NEW - 728 x 90

Napsat komentář 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Tvorba webových stránek: Webklient